Pripravované akcie

Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach.

Taizé večer IV. v Dóme sv. Martina

V sobotu 29. a v nedeľu 30. marca sa v Dóme sv. Martina uskutoční veľkonočný TAIZÉ večer IV. s názvom Nebo. Bude sa sláviť druhú veľkonočnú nedeľu "in albis" - v bielom.


Program TAIZÉ večera:
29. marec 2008 - sobota
- 18.00 hod. Lucernárium: starokresťanský obrad svetla s modlitbou svetla a večernými chválami (vešperami) - začína sa vonku pri južnej bráne chrámu na Rudnayovom námestí;
- 18.30 - 20.30 hod. slávenie Eucharistie spojené s adoráciou
30. marec 2008 - nedeľa
- 12.00 hod. slávenie 2. veľkonočnej nedele "Dominica in Albis"

Stránky