Pripravované akcie

Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach.

Kornel Cup 2023 - arcidiecézny florbalový turnaj

Farnosť Bernolákovo organizuje pod záštitou Komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy prvý florbalový turnaj pre mladých s názvom Kornel Cup.

Turnaj sa uskutoční v sobotu 25. marca 2023 na ZŠ Komenského v Bernolákove, pričom prihlásiť sa je možné do 18. marca.
Všetky informácie a možnosť prihlásenia súk dispozícii na webovej stránke www.kornelcup.webnode.sk.

Srdečne pozývame ponoriť sa do duchovnej krásy teológie

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka od septembra tohto roku magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva ako aj pre laických študentov.

Absolventi štúdia katolíckej teológie nachádzajú uplatnenie v službe katolíckych kňazov, učiteľov náboženskej výchovy, pracovníkov charitatívnych a humanitných inštitúcií, členov duchovných redakcií masmédií i v pastoračnej činnosti vo farnostiach a cirkevných organizáciách.

Slávenie 15. výročia vzniku Bratislavskej arcidiecézy

14. februára si pripomíname 15. výročie ustanovenia nášho spoločenstva Bratislavskej arcidiecézy, ktorá bola zriadená 14. februára 2008 Svätým Otcom pápežom Benediktom XVI. dekrétom Slovachiae sacrorum Antistites.

Pri tejto príležitosti v utorok 14. februára 2023 o 10.00 Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita srdečne pozýva na slávenie pontifikálnej svätej omše v Katedrále sv. Martina za prítomnosti apoštolského nuncius Nicolu Girasoliho, ostatných biskupov, kňazov, diakonov, zasvätených a laikov.

Slávenie Svetového dňa zasväteného života

Vo štvrtok 2. februára, v deň sviatku Obetovania Pána a Svetového dňa zasväteného života, bude o 17.00 v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu, na ktorú srdečne pozýva všetkých veriacich.

Otec arcibiskup osobitne pozýva zasvätené osoby - po spoločnom slávení Eucharistie - i na stretnutie a pohostenie v jedálni Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.

__________
Foto: TK KBS

Živé jasličky v komunite Cenacolo

Komunita CENACOLO srdečne pozýva na podujatie s názvom Živé jasličky, ktoré sa bude konať 28. decembra, 30. decembra, 4. januára a 6. januára v areáli komunity na Včelárskej Paseke v blízkosti obce Kráľová pri Senci vždy so začiatkom o 17.00.

Na všetkých sa veľmi tešia chlapci z Komunity Cenacolo.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na plagáte v prílohe i na webovej stránke www.cenacolo.sk.

Stránky