Pripravované akcie

Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach.

Slávnostná procesia k úcte Božieho milosrdenstva

Srdečne pozývame na slávnostnú procesiu k úcte Božieho milosrdenstva, ktorá sa začne 16. apríla o 15.00 v Kostole sv. Cyrila a Metoda krátkou liturgiou.
Následne pôjde procesia cez Križkovú a Hlbokú cestu do Lurdskej jaskyne.
Slávnosť vrcholí v Kostole Panny Márie Snežnej na Kalvárii adoráciou k Oltárnej sviatosti a o 17.00 slávnostnou svätou omšou, ktorú bude celebrovať otec biskup Mons. Jozef Haľko.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na plagáte v prílohe.

Veľkonočné slávenia v Katedrále sv. Martina v Bratislave

Liturgické prežívanie Veľkého týždňa a slávenie mystéria vykupiteľskej obety i víťazstva Pána v obradoch Veľkonočného trojdnia má byť ovocím pôstneho putovania spoločenstva veriacich našej arcidiecézy. Zároveň je vyjadrením radosti v živej viere z Kristovho víťazstva na dreve kríža a posvätenia i moci Ducha Svätého, ktorého sa nám z vykúpenia neustále dostáva. Srdečne všetkých pozývame sláviť veľkonočné sviatky v Katedrále sv. Martina v Bratislave spolu s otcom arcibiskupom a spoločenstvom veriacich.

35 rokov od Sviečkovej manifestácie

25. marca uplynie 35 rokov od Sviečkovej manifestácie. Pri tejto príležitosti pozývame na svätú omšu v piatok, 24.marca o 18.00 v kostole Jezuitov a po sv. omši na sviečkový sprievod a program pri Pamätníku na námestí Eugena Suchoňa.

V sobotu popoludní sa koná skautská mestská hra pre deti, mládež a rodiny. O 16.00 bude pri Pamätníku slávnostné verejné zhromaždenie.

Bližšie informácie sú k dispozícii na plagáte v prílohe, na webovej stránke svieckovamanifestacia.sk a na facebookovom profile Sviečková manifestácia.

Podeľme sa!

Z benefičného podujatia Podeľme sa! vždy vznikali diela, ktoré dali núdznym rodinám a deťom domov. Nie inak tomu môže byť i v tomto roku, ak spojíme sily a pomôžeme zorganizovať pôstnej polievky v jednotlivých farnostiach a spoločenstvách.

Výťažok už 17. ročníka benefičnej akcie pomôže zabezpečiť v bratislavskej Petržalke tri skromné byty pre tri pracujúce rodiny s maloletými deťmi ako aj novú strechu pre bezpečný domov ďalších štyri rodín na Východe v Košiciach.

Červený pápež - Papa rosso

deň nedožitých 99. narodenín otca kardinála Jozefa Tomka, v sobotu 11. marca 2023, uvedie RTVS o 20.10 na programe Dvojka v premiére 30 minútový spomienkový dokument s názvom Červený pápež - Papa rosso.

Nový dokument ponúkne divákom najdôležitejšie udalosti kardinálovho života, jeho výraznú osobnosť a prácu pre univerzálnu cirkev, jeho poslanie a odkaz Slovensku, Európe i svetu.

__________
Foto: Peter Zimen, TK KBS

Stránky