GDPR

Ochrana osobných údajov v Bratislavskej arcidiecéze. [ Zákon o kybernetickej bezpečnosti, GDPR, informačná bezpečnosť... ]

Bezpečnostné návyky na sociálnych sieťach

Sociálne siete (napr. Facebook, Instagram, Twiter, TikTok, Clubhouse, ...) môžu predstavovať nezanedbateľné riziko z pohľadu súkromia a bezpečnosti na internete. Zbežný prehľad o rizikách je uvedený na stráne Privacy concerns with social networking services, pričom na tému súkromia a bezpečnosti sociálnych sietí neustále pribúda veľa článkov a štúdii, pričom situácia sa neustále vyvíja (viď napr.

Ecclesia - informačná a komunikačná platforma Cirkvi

Image: 

ECCLESIA (z lat. cirkev, chrám) je projekt v gescii Konferencie biskupov Slovenska, ktorého primárnym zámerom je zjednodušenie komunikácie medzi veriacimi a úradmi Katolíckej cirkvi i elektronizácia procesov v rámci cirkevných inštitúcií s dôrazom na zabezpečenie a spoľahlivosť komunikácie.
Cieľom portálu elektronických služieb ecclesia je vytvoriť potrebnú infraštruktúru pre komunikáciu medzi arcidiecézami a diecézami v ramci Katolíckej cirkvi na Slovensku na jednotnom princípe tak, aby fungovala ako univerzálna služba.
Okrem toho portál zabezpečuje interné elektronické služby partikulárnych súčastí, medzi ktoré patrí zabezpečená elektronická pošta, cloudové služby, elektronizácia tribunálu a pod.

Ochrana osobných údajov v Bratislavskej arcidiecéze

Spracovanie osobných údajov dotknutých osôb v Bratislavskej arcidiecéze sa vykonáva v súlade so Zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Záväzné predpisy | Zodpovedná osoba (DPO) a kontaktná osoba | Povinnosti farností | Tlačivá a vzory | Kamerový systém | Informačné technológie

Informácie pre dotknuté osoby a pre podávanie podnetov sú uvedené na stránke Ochrana osobných údajov | Informácie pre dotknuté osoby.

Blok prednášok Katolíckej cirkvi na medzinárodnom kongrese ITAPA

V bratislavskom hoteli Crowne Plaza sa v dňoch 14. a 15. novembra 2017 uskutočnil šestnásty ročník medzinárodného kongresu ITAPA, ktorý sa už tradične venuje informatizácii a digitalizácii verejnej správy (eGovernmentu).

Katolícka cirkev v rámci aktivít na poli elektronizácie svojich procesov a informačnej bezpečnosti mala i v aktuálnom roku svoje zastúpenie na tomto výnimočnom fóre.

Blok prednášok Katolíckej cirkvi na konferencii ITAPA 2017

14. a 15. novembra 2017 sa v bratislavskom hoteli Crowne Plaza v Bratislave koná šestnásty ročník medzinárodného kongresu ITAPA, ktorý sa venuje informatizácii a digitalizácii verejnej správy (eGovernmentu).

Katolícka cirkev bude mať i v tomto roku v rámci kongresu ITAPA blok prednášok v samostatnej časti venovanej pokračujúcej informatizácii procesov i ochrane osobných údajov v cirkevnom prostredí podľa aktuálnych/pripravovaných zákonov a legislatívnych nariadení.