Rok modlitieb za farnosti

Podujatia a aktivity konané v rámci Roka modlitieb za farnosti Bratislavskej arcidiecézy, ktorý prebieha od 10. marca 2021 do 13. marca 2022.

Rok modlitieb za farnosti nadväzuje na Rok modlitieb za nové kňazské povolania a Rok modlitieb za kňazov, ktoré boli slávené pri príležitosti 11. a 12. výročia vzniku našej arcidiecézy. Spoločenstvo miestnej cirkvi, ktorou je arcidiecéza, tak i naďalej túži napĺňať slová Pána Ježiša: „kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi“ (Lk 18,20).

Modlitby za farnosti pokračujú i v 15. roku jestvovania našej arcidiecézy

Vzhľadom na duchovné ovocie, ktoré uplynulý rok modlitieb za farnosti priniesol, od 14. marca 2022 pokračujeme modlitbami za farnosti posväcujúc tak pätnásty rok existencie našej arcidiecézy.

Otec arcibiskup v tejto súvislosti píše kňazom arcidiecézy:

"Spoločenstvo a jednota sú základnými skutočnosťami života Cirkvi. Každý z nás potrebuje spoločenstvo vo viere a vo vedomí jednoty ako pevné body duchovného života. ... Sme v 15. roku jestvovania Bratislavskej arcidiecézy a aj na základe rozhovorov s vami pokladám za dôležité, aby sme pokračovali aj v nasledujúcom období v modlitbách postupne za jednotlivé farnosti."

Modlitba za farnosť - plugin pre WordPress

Plugin/modul pre redakčný systém WordPress, prostredníctvom ktorého je možné na webových stránkach zobrazovať aktuálny úmysel modlitby za farnosti, je k dispozícii na stránke:

WordPress/Plugin/Modlitba za farnosť.

Plugin je určený pre farnosti, ktoré majú vytvorené webové stránky prostredníctvom redakčného systému WordPress a chceli by bez zásahu programátora zobrazovať modlitbu za farnosti na svojich webových stránkach.