Pontifikálna sv. omša na popolcovú stredu

Pridal dňa

Na popolcovú stredu o 18.00 srdečne pozývame na pontifikálnu svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Bratislave, ktorú bude celebrovať otec arcibiskup.

Popolcovou stredou vstupujeme do pôstneho obdobia, ktoré je obdobím pokánia a prípravy na slávenie a prežívanie Veľkonočného tajomstva. Tento deň je dňom pokánia v celej Cirkvi a prísneho pôstu so záväzkom zdržovania sa mäsitých pokrmov. Na popolcovú stredu sa na znak pokánia udeľuje značenie popolom.