Okrem bezprostrednej budúcnosti máme aj završenú budúcnosť v Božom domove

Pridal dňa
Foto: Človek a viera

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána hovorí podľa bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského o konečnej, zavŕšenej budúcnosti, ku ktorej je pozvaný každý z nás. Ako povedal v homílii v Katedrále sv. Martina počas slávenia svätej omše na slávnosť Nanebovstúpenia Pána, každý sa potrebuje pripravovať na budúcnosť. Najbližšia budúcnosť je zverená do našich talentov, schopností, podpory tých, ktorí nás majú radi a do Božej pomoci. Posolstvo Nanebovstúpenia Pána Ježiša je o konečnej, zavŕšenej budúcnosti.

Dobrota Boha je podľa otca arcibiskupa tak veľká, že prišiel medzi nás, ukázal sa nám, aby sme ho mohli dobre vnímať v Ježišovi Kristovi, v človeku, v Božom Synovi. “Pozemský život Ježiša Krista sa odohral v konkrétnom časovom úseku. Zavŕšenie pozemského života sa uskutočnilo smrťou na kríži. Božia dobrota spôsobila, že Ježiš vstal zmŕtvych. Dnešná slávnosť nám hovorí, že vzkriesený Pán je v Božom svete. Je u svojho Otca. Je v Božom domove. Toto tajomstvo je vyjadrené slovami, že Ježiš Kristus vystúpil do neba a sedí po Božej pravici, čo znamená najväčšiu blízkosť,” zdôraznil Mons. Stanislav Zvolenský s tým, že Boží Syn vystúpil do neba aj s ľudskou prirodzenosťou, ktorá bola vo vzkriesení premenená tak, aby mohla vstúpiť do Božieho sveta. “Toto je budúcnosť pre každého, kto patrí ku Kristovi. Tak ako Ježiš Kristus vstúpil do neba, aj pre každého z nás je pripravená budúcnosť v Božom domove v celistvosti. Aj naše telo bude premenené tak ako Ježišove, aby mohlo byť v Božom domove. Táto budúcnosť je ponúknutá každému z nás,” upozornil otec arcibiskup.

Práve toto nás môže podľa neho posilniť, aby sme spokojnejšie pripravovali aj našu bezprostrednú budúcnosť. “Naša vzdialená budúcnosť je pre nás pevným bodom a pomáha nám na bezprostrednú budúcnosť pozerať sa inými očami. Dáva nám silu ísť dopredu. Poprosme, nech nám dobrý Boh dá silu, aby sme dokázali pochopiť, že máme okrem bezprostrednej budúcnosti aj završenú budúcnosť v Božom domove. Vo vyznaní viery hovoríme, že veríme vo vzkriesenie tela. To znamená, že celý máme budúcnosť v Božom domove, v úplnosti. Toto je naša nádej,” dodal na záver homílie bratislavský arcibiskup metropolita.