Mons. Jozef Haľko ďakoval v katedrále za dar života a kňazstva

Pridal dňa

Pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Mons. Jozef Haľko v sobotu v bratislavskej katedrále pri svätej omši ďakoval za 60 rokov daru života a za 30 rokov kňazstva. “Ďakujem Bohu za všetky duchovné impulzy, ktoré som prijal a mohol ponúknuť v tejto službe,” povedal. Slávnostným kazateľom bol kapucínsky kňaz Ján Otruba, ktorý podľa slov otca biskupa stál a stojí v základoch jeho kňazského povolania.

Ten v homílii zdôraznil, že Boh ako mozaikár skladá mozaiku nášho života. “Aj s tebou mal Boh plán,” povedal otcovi biskupovi. Zaspomínal si, že približne v roku 1986 mladý Jozef za ním prišiel s otázkami na povolanie ku kňazstvu. Ján Otruba nasledujúce obdobie označil za dobrodružstvo, pretože Mons. Jozef Haľko vtedy opusti vysokú školu v predposlednom semestri a prihlásil sa do kňazského seminára. “Bolo takmer isté, že nebudeš prijatý,” povedal a pripomenul slová sv. Terézie z Avily: “Keď diabol vytuší, že duša to môže vysoko dotiahnuť, je schopný zorganizovať celé peklo, aby ju zastavil v duchovnom živote”. “Zažil si svoje peklo. Na miesto reverendy si si obliekol vojenské maskáče a potom si odpisoval vodomery. Keď volá Boh, kto by nešiel za povolaním? Po páde totality si bol prijatý do seminára,” pripomenul niektoré momenty zo života otca biskupa kapucínsky kňaz.

Čerstvý šiesty krížik je podľa kazateľa z ľudského pohľadu nič moc, ale je to Božia cesta a Božia vôľa. “Padne otázka, čo ďalej. Otáčať sa za slnkom Božej lásky a Božej vôle. V tom je naše šťastie, svetlo a spása duší,” zdôraznil Ján Otruba, ktorý upozornil na slová sv. Bernarda. “Vek nemeriame rokmi, ale mierou lásky”. Zároveň pripomenul slová sv. Františka z Assisi na konci života, ktorý si povzdychol: “začnime znova”. V pokore sa musíme pozerať do rokov, ktoré nám Boh dopraje. Deň života sa aj u teba skláňa k večeru. Terézia z Lisieux povedala, že “na záver života budeme súdení z lásky”. Preto je dôležité, aby sme sa ponáhľali v láske,” dodal.

Otec biskup sa narodil 10. mája 1964 v Bratislave. Študoval na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Dňa 4. júla 1994 bol v Trnave vysvätený za kňaza. Po kňazskej vysviacke pokračoval v štúdiu na Teologickej fakulte Pápežskej univerzity Santa Croce v Ríme. Svätý Otec Benedikt XVI. ho 31. januára 2012 vymenoval za bratislavského pomocného biskupa. Za biskupa ho vysvätil 17. marca 2012 Mons. Stanislav Zvolenský. V roku 2013 bol prezidentom SR vymenovaný za vysokoškolského profesora v odbore katolícka teológia.