Verejné informačné stránky platformy ecclesia.
Interný portál s návodmi a pomocou pre používateľov.
Školiace prostredie Univerzálnych kontaktných miest (formulárového systému) platformy ecclesia.